สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,050,406.40530,550.0049.5 %5.08,737.726,612.8324.3 %5.0
รวม 1,050,406 530,550 49.49 % 8,738 6,613 24.32 %