กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการแพทย์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพยาธิวิทยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันประสาทวิทยา0.000.000.0 %0.00600.980.0 %
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี0.00122,953.000.0 %0.001,255.070.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง127,219.110.000.0 %2,777.590.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี0.00149,422.980.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.00133,380.000.0 %0.001,040.900.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี167,590.6344,480.3273.5 %2,668.68713.4573.3 %
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา0.0045,385.000.0 %0.00862.740.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.0051,459.000.0 %0.00749.190.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,190.9426,262.0078.0 %1,153.41597.7548.2 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน33,586.0420,312.8739.5 %2,605.10598.8577.0 %
สถาบันโรคผิวหนัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี0.0017,753.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลราชวิถี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลสงฆ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 320,368 91,055 0.00 % 6,427 1,910 0.00 %