กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 146,712.8182,546.5043.7 %5.05,892.461,376.6376.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่134,695.6671,676.0046.8 %5.06,456.641,268.2080.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน33,321.5820,312.8739.0 %5.02,605.10598.8577.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น88,776.4151,459.0042.0 %5.02,093.36749.1964.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี115,275.9126,262.0077.2 %5.01,153.41597.7548.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา88,700.4745,385.0048.8 %5.02,688.38862.7467.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี46,515.7923,304.0049.9 %5.02,175.15305.6785.9 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี776,963.31860,000.00-10.7 %0.05,005.632,687.6746.3 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่85,321.9685,980.00-0.8 %0.04,162.92570.5286.3 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี149,344.00124,000.0017.0 %5.03,748.611,080.6971.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี127,884.55122,953.003.9 %1.51,453.831,255.0713.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี149,374.77297,423.00-99.1 %0.02,348.353,564.75-51.8 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง125,739.82142,402.00-13.3 %0.02,777.59728.7573.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี163,866.3844,480.3272.9 %5.02,668.68713.4573.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี144,073.97133,380.007.4 %3.52,766.471,040.9062.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี126,508.00149,422.98-18.1 %0.04,064.24983.1475.8 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,211,809.401,507,833.00-24.4 %0.09,619.961,641.6082.9 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,592.2718,482.0055.6 %5.01,776.41298.7083.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน911,254.19806,216.0011.5 %5.05,666.831,592.3771.9 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์185,436.56309,786.00-67.1 %0.01,807.661,738.083.8 %1.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี22,729.5117,753.0021.9 %5.01,362.51468.7365.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา328,369.19389,996.00-18.8 %0.01,955.24600.9869.3 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา56,329.7554,000.004.1 %2.0425.55192.4554.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ343,466.53361,578.00-5.3 %0.04,900.96762.2184.4 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง117,225.58150,732.13-28.6 %0.0502.77657.40-30.8 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,035,071.30580,335.8880.9 %5.04,400.12783.1382.2 %5.0
รวม 8,756,360 6,477,699 26.02 % 84,479 27,120 67.90 %