กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 0.0082,546.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่135,209.770.000.0 %0.06,456.640.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน33,586.0420,312.8739.5 %5.02,605.10598.8577.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.0051,459.000.0 %0.00.00749.190.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,190.9426,262.0078.0 %5.01,153.41597.7548.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา91,358.1645,385.0050.3 %5.02,688.38862.7467.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี46,515.7923,304.0049.9 %5.02,175.15305.6785.9 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี801,760.00860,000.00-7.3 %0.05,005.632,687.6746.3 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่84,571.7785,980.00-1.7 %0.03,909.30570.5285.4 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี154,110.30124,000.0019.5 %5.03,748.611,080.6971.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี132,926.59122,953.007.5 %3.51,453.831,255.0713.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี152,042.19297,423.00-95.6 %0.02,348.353,564.75-51.8 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง127,219.110.000.0 %0.02,777.590.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี167,590.6344,480.3273.5 %5.02,668.68713.4573.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี144,073.97133,380.007.4 %3.52,766.471,040.9062.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี129,328.78149,422.98-15.5 %0.03,948.78983.1475.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,526.9218,482.0056.5 %5.01,776.41298.7083.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลสงฆ์191,354.75309,786.00-61.9 %0.01,807.661,738.083.8 %1.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี0.0017,753.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันประสาทวิทยา338,849.06389,996.00-15.1 %0.01,955.24600.9869.3 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา58,127.5154,000.007.1 %3.5425.55192.4554.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันโรคผิวหนัง120,966.820.000.0 %0.0502.77657.40-30.8 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.00731,068.000.0 %0.00.00783.130.0 %0.0
รวม 1,650,721 1,666,402 0.00 % 30,479 13,157 0.00 %