กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 258,495.80167,486.0035.2 %5.013,061.904,648.5664.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,217.0327,065.00-90.4 %0.03,526.91311.8891.2 %5.0
รวม 272,713 194,551 28.66 % 16,589 4,960 70.10 %