กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 107,478.5849,589.0053.9 %6,252.022,459.6960.7 %
รวม 107,479 49,589 53.86 % 6,252 2,460 60.66 %