สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ185,905.59224,916.20-21.0 %0.07,824.748,657.34-10.6 %0.0
รวม 185,906 224,916 -20.98 % 7,825 8,657 -10.64 %