กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 229,655.86205,148.4410.7 %5.07,011.801,740.9475.2 %5.0
รวม 229,656 205,148 10.67 % 7,012 1,741 75.17 %