กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 183,686.800.000.0 %6,986.791,740.9475.1 %
รวม 0 0 0.00 % 6,987 1,741 75.08 %