กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 183,686.80205,148.44-11.7 %0.06,986.791,740.9475.1 %5.0
รวม 183,687 205,148 -11.68 % 6,987 1,741 75.08 %