กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมสุขภาพจิต 101,247.4363,922.0036.9 %5,686.101,997.3864.9 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,555.8013,398.0023.7 %3,034.38369.6087.8 %
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา357,266.84264,628.0025.9 %4,696.501,631.3965.3 %
สถาบันราชานุกูล181,064.5269,526.0061.6 %2,514.81690.6372.5 %
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์179,653.9464,852.0163.9 %1,983.881,019.8148.6 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์157,632.5586,832.0044.9 %6,426.801,664.4674.1 %
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์152,903.5662,503.7959.1 %3,721.36396.8589.3 %
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์209,272.4588,267.0057.8 %5,194.11984.2081.1 %
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์71,507.8935,274.0050.7 %3,532.421,072.9269.6 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์63,876.9132,761.0048.7 %1,782.131,093.5138.6 %
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์140,357.3346,104.0067.2 %2,794.192,515.4410.0 %
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์122,837.7799,485.0019.0 %4,811.14461.3090.4 %
โรงพยาบาลสวนปรุง250,237.05105,320.6457.9 %7,229.32819.8088.7 %
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์283,500.81114,261.0059.7 %5,553.991,495.6673.1 %
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์153,344.9277,187.0049.7 %1,631.14708.3056.6 %
โรงพยาบาลศรีธัญญา0.00365,660.000.0 %0.001,696.450.0 %
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์107,315.9551,244.0052.2 %1,414.20968.1231.5 %
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์0.0051,348.000.0 %0.001,063.350.0 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22,264.290.000.0 %1,991.91172.4891.3 %
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,027.41169.6583.5 %
รวม 2,549,576 1,275,566 49.97 % 65,026 18,232 71.96 %