กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 200,879.00138,000.0031.3 %5.07,881.024,019.3249.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ52,829.2439,000.0026.2 %5.0445.82538.05-20.7 %0.0
รวม 253,708 177,000 30.23 % 8,327 4,557 45.27 %