กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอนามัย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,515.2839,000.0028.5 %445.82538.05-20.7 %
รวม 54,515 39,000 0.00 % 446 538 0.00 %