สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา200,993.64176,902.0012.0 %5.08,987.864,368.9451.4 %5.0
รวม 200,994 176,902 11.99 % 8,988 4,369 51.39 %