สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา194,777.34176,902.009.2 %4.58,987.864,345.0751.7 %5.0
รวม 194,777 176,902 9.18 % 8,988 4,345 51.66 %