สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม141,110.3091,425.0035.2 %5.05,404.701,269.1076.5 %5.0
รวม 141,110 91,425 35.21 % 5,405 1,269 76.52 %