สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม136,746.0691,425.0033.1 %5.05,404.701,269.1076.5 %5.0
รวม 136,746 91,425 33.14 % 5,405 1,269 76.52 %