กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 146,300.61131,391.0010.2 %5.06,842.962,213.9067.6 %5.0
รวม 146,301 131,391 10.19 % 6,843 2,214 67.65 %