กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 140,858.41131,391.006.7 %3.06,842.962,213.9067.6 %5.0
รวม 140,858 131,391 6.72 % 6,843 2,214 67.65 %