กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 121,111.2384,000.0030.6 %5.05,682.97445.1292.2 %5.0
รวม 121,111 84,000 30.64 % 5,683 445 92.17 %