กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 124,258.4284,000.0032.4 %5.05,682.97445.1292.2 %5.0
รวม 124,258 84,000 32.40 % 5,683 445 92.17 %