สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 116,967.70122,403.00-4.6 %0.05,792.40589,889.81-10,083.9 %0.0
รวม 116,968 122,403 -4.65 % 5,792 589,890 -10,083.86 %