สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 113,509.57122,403.00-7.8 %0.05,792.40857.9285.2 %5.0
รวม 113,510 122,403 -7.83 % 5,792 858 85.19 %