กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่127,404.89106,343.0016.5 %5,892.46878.6085.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,419.301,563.8254.3 %877.49341.8661.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก3,096.831,084.0065.0 %1,396.46498.2864.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,332.461,825.0045.2 %1,594.79455.0571.5 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,929.331,800.0038.6 %377.53237.7437.0 %
รวม 140,183 112,616 19.67 % 10,139 2,412 76.21 %