สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน116,241.0288,000.0024.3 %5,726.74295.1094.8 %
รวม 116,241 88,000 24.30 % 5,727 295 94.85 %