กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมธนารักษ์176,376.95168,574.004.4 %8,765.86956.7889.1 %
สำนักกษาปณ์53,121.7340,792.0023.2 %14,173.391,240.4091.2 %
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,367.888,569.0017.4 %2,823.33455.8483.9 %
สำนักบริหารเงินตรา10,632.595,896.0044.5 %3,269.92943.1671.2 %
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน10,158.5812,000.00-18.1 %5,822.73384.2693.4 %
รวม 260,658 235,831 9.52 % 34,855 3,980 88.58 %