กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์176,376.95168,574.004.4 %2.08,765.86956.7889.1 %5.0
สำนักกษาปณ์53,121.7340,792.0023.2 %5.014,173.391,240.4091.2 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน9,507.948,569.009.9 %4.52,823.33455.8483.9 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,632.595,896.0044.5 %5.03,269.92943.1671.2 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน10,158.5812,000.00-18.1 %0.05,822.73384.2693.4 %5.0
รวม 259,798 235,831 9.23 % 34,855 3,980 88.58 %