สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ298,347.63233,016.0021.9 %5.07,096.224,350.9938.7 %5.0
รวม 298,348 233,016 21.90 % 7,096 4,351 38.69 %