สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ285,741.38233,016.0018.5 %5.07,096.224,350.9938.7 %5.0
รวม 285,741 233,016 18.45 % 7,096 4,351 38.69 %