ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน95,871.9826,000.0072.9 %5.04,791.87132.1297.2 %5.0
รวม 95,872 26,000 72.88 % 4,792 132 97.24 %