สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน126,842.22214,055.00-68.8 %0.06,592.831,463.0077.8 %5.0
รวม 126,842 214,055 -68.76 % 6,593 1,463 77.81 %