กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง223,006.95354,000.00-58.7 %0.010,175.99873.4291.4 %5.0
รวม 223,007 354,000 -58.74 % 10,176 873 91.42 %