กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง230,124.19354,000.00-53.8 %0.010,175.99873.4291.4 %5.0
รวม 230,124 354,000 -53.83 % 10,176 873 91.42 %