สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ286,705.63229,000.0020.1 %5.08,722.093,159.6363.8 %5.0
รวม 286,706 229,000 20.13 % 8,722 3,160 63.77 %