สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ151,939.5388,539.8041.7 %5.05,626.691,515.7173.1 %5.0
รวม 151,940 88,540 41.73 % 5,627 1,516 73.06 %