กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต0.000.000.0 %0.08,346.899,424.80-12.9 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 8,347 9,425 -12.91 %