กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต158,165.97365,000.00-130.8 %0.08,346.899,424.80-12.9 %0.0
รวม 158,166 365,000 -130.77 % 8,347 9,425 -12.91 %