สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ231,655.48621,713.00-168.4 %0.08,987.862,542.7571.7 %5.0
รวม 231,655 621,713 -168.38 % 8,988 2,543 71.71 %