กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 174,810.95222,000.00-27.0 %0.06,377.09847.5086.7 %5.0
รวม 174,811 222,000 -26.99 % 6,377 848 86.71 %