สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 118,980.3098,941.0016.8 %5.06,130.082,128.5065.3 %5.0
รวม 118,980 98,941 16.84 % 6,130 2,129 65.28 %