สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 115,300.46100,233.0013.1 %5.06,130.082,128.5065.3 %5.0
รวม 115,300 100,233 13.07 % 6,130 2,129 65.28 %