กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ427,790.9438,000.0091.1 %5.05,238.98300.5094.3 %5.0
รวม 427,791 38,000 91.12 % 5,239 301 94.26 %