กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพลศึกษา0.00370,638.000.0 %0.001,515.420.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %