กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา536,385.94370,638.0030.9 %5.05,454.721,515.4272.2 %5.0
รวม 536,386 370,638 30.90 % 5,455 1,515 72.22 %