กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว120,454.2362,845.0047.8 %5.05,748.631,066.8981.4 %5.0
รวม 120,454 62,845 47.83 % 5,749 1,067 81.44 %