กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว165,698.63100,615.0039.3 %5.06,417.7414,411.58-124.6 %0.0
รวม 165,699 100,615 39.28 % 6,418 14,412 -124.56 %