สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์139,233.88107,600.0022.7 %5.07,421.403,768.0449.2 %5.0
สป.พม. สสว 24,288.864,848.00-13.0 %0.0589.50426.6827.6 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,535.1510,710.0020.9 %5.04,240.571,252.3070.5 %5.0
รวม 157,058 123,158 21.58 % 12,251 5,447 55.54 %