สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์134,927.67107,600.0020.3 %5.07,421.403,768.0449.2 %5.0
สป.พม. สสว 24,156.214,848.00-16.6 %0.0589.50426.6827.6 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,116.5410,710.0018.3 %5.04,240.571,252.3070.5 %5.0
รวม 152,200 123,158 19.08 % 12,251 5,447 55.54 %