กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ178,839.81161,400.009.8 %4.58,331.263,646.9656.2 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,361.062,477.0076.1 %5.0885.1850.8994.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,155.972,019.1036.0 %5.0778.59920.90-18.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,975.833,297.50-10.8 %0.08,159.36811.3090.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,966.051,174.0060.4 %5.0493.54718.04-45.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,131.633,606.4712.7 %5.0878.34218.6275.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,136.11850.1979.4 %5.01,188.41296.7075.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,478.233,656.00-5.1 %0.0803.16803.65-0.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,354.241,822.0045.7 %5.0767.43557.9827.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,090.854,952.00-60.2 %0.0379.14620.61-63.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,148.021,041.4866.9 %5.0530.45569.46-7.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,074.983,541.32-15.2 %0.0530.461,250.90-135.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,761.022,453.0063.7 %5.0771.08576.1725.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,234.003,381.00-4.5 %0.0597.46636.79-6.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,139.242,669.0015.0 %5.0716.051,266.86-76.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,995.454,711.00-57.3 %0.0801.791,736.50-116.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,689.521,476.0060.0 %5.0868.02361.0058.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,182.192,694.8235.6 %5.0749.79370.6150.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,461.471,874.0045.9 %5.0795.67586.1526.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,119.384,674.09-49.8 %0.01,313.78602.8354.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,383.579,054.16-167.6 %0.0953.56438.2554.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,023.792,053.0032.1 %5.0543.77971.15-78.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,768.811,445.0047.8 %5.0582.19584.94-0.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,011.022,425.0019.5 %5.0414.83381.628.0 %4.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,027.391,290.0057.4 %5.0906.15592.8034.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,405.993,649.00-7.1 %0.0818.041,377.50-68.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,178.733,269.00-2.8 %0.0704.21399.3543.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,516.272,819.0019.8 %5.0732.42396.1445.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,098.4341.0098.7 %5.0536.49522.622.6 %1.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,676.974,467.01-21.5 %0.0771.90648.0016.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,184.414,652.0043.2 %5.0878.11855.502.6 %1.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,483.301,527.0056.2 %5.0667.90583.1312.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,843.25823.0078.6 %5.0586.57553.765.6 %2.5
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,757.763,503.006.8 %3.0820.33425.5248.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,797.763,374.0029.7 %5.0673.06689.79-2.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,180.691,896.0040.4 %5.0481.70384.1920.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,291.994,040.00-22.7 %0.01,178.53868.0426.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,133.442,329.0025.7 %5.0746.96481.9235.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร931.571,325.00-42.2 %0.0769.16393.4848.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์925.78844.508.8 %4.0505.56513.00-1.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,526.365,719.5045.7 %5.0818.211,200.00-46.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,838.572,157.0024.0 %5.0502.07380.0024.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,662.191,386.0062.2 %5.01,108.12384.7565.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,047.555,377.64-76.5 %0.0612.301,652.05-169.8 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,884.254,857.17-25.0 %0.01,160.95591.6449.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,092.702,482.8219.7 %5.0813.71831.02-2.1 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,873.114,509.6723.2 %5.02,201.771,957.0011.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,505.715,232.8838.5 %5.03,107.14852.9372.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,043.841,719.0057.5 %5.01,129.43925.0518.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,160.123,326.1020.0 %5.01,272.31666.1647.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,173.95448.0085.9 %5.0901.81405.9055.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,540.773,005.00-95.0 %0.0860.32823.084.3 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,099.671,502.1351.5 %5.0530.06422.3620.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,439.063,307.103.8 %1.5895.12503.0143.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่4,052.277,033.49-73.6 %0.0632.90571.989.6 %4.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,332.221,316.0069.6 %5.01,825.511,914.67-4.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,020.502,320.6623.2 %5.0279.64377.77-35.1 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,343.681,342.0059.9 %5.01,282.15572.1055.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,939.532,901.001.3 %0.5582.34404.3330.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,438.561,350.0087.1 %5.0625.70859.47-37.4 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,077.855,476.0058.1 %5.01,914.00441.3776.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,326.3024,811.4615.4 %5.01,529.991,036.6632.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,592.038,050.3244.8 %5.01,653.67503.8869.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,691.2315,200.0018.7 %5.0923.34282.0569.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,017.3319,979.65-17.4 %0.03,353.12736.9078.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,723.6314,634.79-15.0 %0.01,929.03621.5267.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,768.404,893.8044.2 %5.02,594.60755.9770.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,049.469,964.3833.8 %5.03,006.69532.2982.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,882.2012,784.0028.5 %5.02,701.05649.6076.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,808.734,586.0041.3 %5.03,522.97353.1190.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,890.9611,718.4946.5 %5.01,438.06838.1941.7 %5.0
รวม 586,365 464,552 20.77 % 90,702 51,038 43.73 %