กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ179,547.80161,400.0010.1 %5.08,331.263,646.9656.2 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,007.842,477.0075.2 %5.0885.1850.8994.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,066.752,019.1034.2 %5.0778.59920.90-18.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,941.233,297.50-12.1 %0.08,159.36811.3090.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,899.901,174.0059.5 %5.0493.54718.04-45.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,039.823,606.4710.7 %5.0878.34218.6275.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,120.39850.1979.4 %5.01,188.41296.7075.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,438.563,656.00-6.3 %0.0803.16803.65-0.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,212.011,822.0043.3 %5.0767.43557.9827.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,022.914,952.00-63.8 %0.0379.14620.61-63.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,063.271,041.4866.0 %5.0530.45569.46-7.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,973.983,541.32-19.1 %0.0530.461,250.90-135.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,541.342,453.0062.5 %5.0771.08576.1725.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,096.873,381.00-9.2 %0.0597.46636.79-6.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,084.162,669.0013.5 %5.0716.051,266.86-76.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,995.454,711.00-57.3 %0.0801.791,736.50-116.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,676.201,476.0059.8 %5.0868.02361.0058.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,182.192,694.8235.6 %5.0749.79370.6150.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,448.751,874.0045.7 %5.0795.67586.1526.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,096.934,674.09-50.9 %0.01,313.78602.8354.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,285.149,054.16-175.6 %0.0953.56438.2554.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,956.592,053.0030.6 %5.0543.77971.15-78.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,790.961,445.0048.2 %5.0582.19584.94-0.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,989.362,425.0018.9 %5.0414.83381.628.0 %4.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,960.111,290.0056.4 %5.0906.15592.8034.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,305.443,649.00-10.4 %0.0818.041,377.50-68.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,109.373,269.00-5.1 %0.0704.21399.3543.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,454.582,819.0018.4 %5.0732.42396.1445.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,029.5841.0098.6 %5.0536.49522.622.6 %1.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,595.264,467.01-24.2 %0.0771.90648.0016.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,947.184,652.0041.5 %5.0878.11855.502.6 %1.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,349.301,527.0054.4 %5.0648.88583.1310.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,843.25823.0078.6 %5.0586.57553.765.6 %2.5
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,648.443,503.004.0 %2.0820.33425.5248.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,674.743,374.0027.8 %5.0673.06689.79-2.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,099.141,896.0038.8 %5.0481.70384.1920.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,206.954,040.00-26.0 %0.01,178.53868.0426.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,122.052,329.0025.4 %5.0746.96481.9235.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร909.821,325.00-45.6 %0.0769.16393.4848.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์905.13844.506.7 %3.0505.56513.00-1.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,259.485,719.5044.3 %5.0837.221,200.00-43.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,775.492,157.0022.3 %5.0502.07380.0024.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,580.811,386.0061.3 %5.01,108.12384.7565.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,047.555,377.64-76.5 %0.0612.301,652.05-169.8 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,773.274,857.17-28.7 %0.01,160.95591.6449.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,081.332,482.8219.4 %5.0813.71831.02-2.1 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,777.624,509.6721.9 %5.02,201.771,957.0011.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,473.375,232.8838.2 %5.03,107.14852.9372.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,028.581,719.0057.3 %5.01,129.43925.0518.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,080.113,326.1018.5 %5.01,272.31666.1647.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,135.40448.0085.7 %5.0901.81405.9055.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,529.683,005.00-96.4 %0.0860.32823.084.3 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,968.701,502.1349.4 %5.0530.06422.3620.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,414.053,307.103.1 %1.5895.12503.0143.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่4,021.337,033.49-74.9 %0.0632.90571.989.6 %4.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,298.111,316.0069.4 %5.01,825.511,914.67-4.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,892.872,320.6619.8 %5.0279.64377.77-35.1 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,304.801,342.0059.4 %5.01,282.15572.1055.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,905.492,901.000.2 %0.5582.34404.3330.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,400.881,350.0087.0 %5.0625.70859.47-37.4 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,525.275,476.0056.3 %5.01,914.00441.3776.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,419.3024,811.4612.7 %5.01,529.991,036.6632.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,336.038,050.3243.8 %5.01,653.67503.8869.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,113.1515,200.0016.1 %5.0923.34282.0569.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,577.7719,979.65-20.5 %0.03,353.12736.9078.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,310.2214,634.79-18.9 %0.01,929.03621.5267.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,543.574,893.8042.7 %5.02,594.60755.9770.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช14,771.809,964.3832.5 %5.03,006.69532.2982.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,753.5512,784.0028.0 %5.02,701.05649.6076.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,779.044,586.0041.0 %5.03,522.97353.1190.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,213.9211,718.4944.8 %5.01,438.06838.1941.7 %5.0
รวม 578,731 461,988 20.17 % 90,318 51,710 42.75 %