กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ178,839.81161,400.009.8 %8,331.263,646.9656.2 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,884.252,500.0035.6 %1,160.95591.6449.0 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,092.702,482.8219.7 %813.71608.5725.2 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,873.114,509.6723.2 %2,201.771,957.0011.1 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,505.715,232.8838.5 %3,107.14852.9372.5 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,043.841,719.0057.5 %1,129.43925.0518.1 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,160.123,326.1020.0 %1,272.31666.1647.6 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,173.95448.0085.9 %901.81405.9055.0 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,540.773,005.00-95.0 %860.32446.6048.1 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,484.923,307.105.1 %914.13503.0145.0 %
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,797.763,810.6220.6 %673.06730.55-8.5 %
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,180.691,896.0040.4 %481.70384.1920.2 %
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,291.994,040.00-22.7 %1,178.53868.0426.3 %
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,133.442,329.0025.7 %746.96481.9235.5 %
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร931.571,325.00-42.2 %701.68393.4843.9 %
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์925.78844.508.8 %505.56513.00-1.5 %
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,526.365,719.5045.7 %818.211,200.00-46.7 %
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,838.572,157.0024.0 %502.07380.0024.3 %
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,662.191,386.0062.2 %1,108.12384.7565.3 %
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,091.255,377.64-74.0 %631.321,652.05-161.7 %
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,516.272,819.0019.8 %1,257.61396.1468.5 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,020.502,320.6623.2 %279.64377.77-35.1 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,099.671,502.1351.5 %530.06422.3620.3 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่4,052.277,033.49-73.6 %632.90571.989.6 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,332.221,450.0066.5 %1,825.511,415.0022.5 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,343.621,342.0059.9 %1,282.15572.1055.4 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,939.532,901.001.3 %582.34404.3330.6 %
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,438.561,350.0087.1 %625.70859.47-37.4 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี0.0015,200.000.0 %0.00282.050.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,808.734,586.0041.3 %3,522.97353.1190.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,077.855,476.0058.1 %1,914.00441.3776.9 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,326.3024,811.4615.4 %1,529.991,036.6632.2 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,592.038,050.3244.8 %1,653.67503.8869.5 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,017.3319,979.65-17.4 %3,353.12736.9078.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช0.009,964.380.0 %0.00532.290.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,882.2012,784.0028.5 %2,701.05649.6076.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 0.004,893.800.0 %0.0077,900.000.0 %
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,604.0814,634.79-16.1 %1,927.33621.5267.8 %
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,155.972,019.1036.0 %778.5992,090.15-11,727.8 %
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,975.833,297.50-10.8 %8,159.36811.3090.1 %
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,966.0557,305.00-1,832.0 %493.54718.04-45.5 %
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,131.6311,442.97-177.0 %878.34212.8075.8 %
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,136.11850.1979.4 %1,188.41296.7075.0 %
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,478.233,656.00-5.1 %803.16803.65-0.1 %
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,354.241,822.0045.7 %767.43557.9827.3 %
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,090.854,952.00-60.2 %379.14620.61-63.7 %
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,148.021,041.4866.9 %530.45569.46-7.4 %
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,074.983,541.32-15.2 %530.461,250.90-135.8 %
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,761.022,453.0063.7 %771.08576.1725.3 %
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,234.003,381.00-4.5 %597.46636.79-6.6 %
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,139.242,669.0015.0 %716.051,266.86-76.9 %
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,995.454,711.00-57.3 %801.791,736.50-116.6 %
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,689.521,476.0060.0 %868.02287.8566.8 %
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,182.192,694.8235.6 %749.79370.6150.6 %
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,461.471,874.0045.9 %795.67586.1526.3 %
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,119.384,674.09-49.8 %1,313.78602.8354.1 %
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,383.579,054.16-167.6 %953.56438.2554.0 %
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,023.792,053.0032.1 %543.77971.15-78.6 %
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,768.811,445.0047.8 %582.19584.94-0.5 %
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,011.024,989.00-65.7 %414.83381.628.0 %
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,361.062,477.0076.1 %885.1850.8994.3 %
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,027.39290.0090.4 %906.15592.8034.6 %
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,405.993,649.00-7.1 %818.041,377.50-68.4 %
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,178.733,269.00-2.8 %704.21399.3543.3 %
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,098.43410.0086.8 %536.49522.622.6 %
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,676.974,467.01-21.5 %771.90648.0016.1 %
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,184.414,652.0043.2 %878.11855.502.6 %
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,483.301,527.0056.2 %667.90583.1312.7 %
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,843.25823.0078.6 %586.57553.765.6 %
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,274.393,503.00-7.0 %707.78425.5239.9 %
รวม 521,845 484,325 7.19 % 82,737 139,334 -68.41 %