กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน0.0014,427.010.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี9,505.420.000.0 %849.760.000.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ12,428.908,300.0033.2 %2,559.08540.0078.9 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,470.589,222.70-8.9 %2,547.620.000.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง30,175.390.000.0 %2,913.300.000.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,372.6710,133.66-21.0 %2,423.290.000.0 %
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 29,272 27,656 0.00 % 2,559 540 0.00 %