กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว96,975.4852,408.0046.0 %5.05,345.291,393.1873.9 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี29,805.6310,905.1363.4 %5.02,294.61594.5074.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,513.576,239.36-13.2 %0.02,854.331,297.3754.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน27,730.4914,427.0148.0 %5.02,523.60314.1187.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี24,840.7814,434.0041.9 %5.01,059.26424.6559.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ12,110.217,033.5441.9 %5.02,559.08545.5178.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,224.179,222.70-12.1 %0.02,547.62716.0071.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง29,824.5216,580.8444.4 %5.02,913.301,037.8064.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,277.1610,133.66-22.4 %0.02,423.29638.5073.7 %5.0
รวม 243,302 141,384 41.89 % 24,520 6,962 71.61 %