กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว100,070.4452,408.0047.6 %5.05,345.291,393.1873.9 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี30,980.7610,905.1364.8 %5.02,294.61594.5074.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,604.706,239.36-11.3 %0.02,854.331,297.3754.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน28,055.4614,427.0148.6 %5.02,523.60314.1187.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี25,633.5814,434.0043.7 %5.01,059.26424.6559.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ12,428.907,033.5443.4 %5.02,559.08545.5178.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,470.589,222.70-8.9 %0.02,547.62716.0071.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง30,175.3916,580.8445.1 %5.02,913.301,037.8064.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,372.6710,133.66-21.0 %0.02,423.29638.5073.7 %5.0
รวม 212,836 141,472 33.53 % 24,311 7,589 68.78 %