กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)283,814.06545,850.00-92.3 %0.017,429.867,629.3556.2 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด198,295.69266,400.00-34.3 %0.081,474.779,651.8088.2 %5.0
รวม 482,110 812,250 -68.48 % 98,905 17,281 82.53 %