กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมชลประทาน (สามเสน)292,871.97545,850.00-86.4 %17,429.867,629.3556.2 %
กรมชลประทานปากเกร็ด204,624.28266,400.00-30.2 %81,474.779,651.8088.2 %
รวม 497,496 812,250 -63.27 % 98,905 17,281 82.53 %