กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)292,871.97545,850.00-86.4 %0.017,429.867,629.3556.2 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด204,624.28266,400.00-30.2 %0.081,474.779,651.8088.2 %5.0
รวม 497,496 812,250 -63.27 % 98,905 17,281 82.53 %