กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์97,020.2738,941.0059.9 %5.05,395.321,067.8880.2 %5.0
รวม 97,020 38,941 59.86 % 5,395 1,068 80.21 %