กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์100,345.4338,941.0061.2 %5.05,395.321,067.8880.2 %5.0
รวม 100,345 38,941 61.19 % 5,395 1,068 80.21 %