กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง356,483.75361,003.00-1.3 %0.016,304.262,508.7784.6 %5.0
รวม 356,484 361,003 -1.27 % 16,304 2,509 84.61 %