กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง233,211.55365,561.00-56.8 %0.08,881.552,508.7771.8 %5.0
รวม 233,212 365,561 -56.75 % 8,882 2,509 71.75 %