กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน212,685.41204,713.003.7 %1.59,835.1837,659.05-282.9 %0.0
รวม 212,685 204,713 3.75 % 9,835 37,659 -282.90 %