กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพัฒนาที่ดิน212,685.41204,713.003.7 %9,835.1837,659.05-282.9 %
รวม 212,685 204,713 3.75 % 9,835 37,659 -282.90 %