กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน206,107.50204,713.000.7 %0.59,835.1837,659.05-282.9 %0.0
รวม 206,108 204,713 0.68 % 9,835 37,659 -282.90 %