กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร383,339.2256,283.0085.3 %5.014,994.181,352.0291.0 %5.0
รวม 383,339 56,283 85.32 % 14,994 1,352 90.98 %