กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร124,192.7761,000.0050.9 %5.05,048.262,843.3343.7 %5.0
รวม 124,193 61,000 50.88 % 5,048 2,843 43.68 %