กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร128,156.3761,000.0052.4 %5.05,048.262,843.3343.7 %5.0
รวม 128,156 61,000 52.40 % 5,048 2,843 43.68 %