กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร128,156.370.000.0 %5,048.262,843.3343.7 %
รวม 0 0 0.00 % 5,048 2,843 43.68 %