กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมส่งเสริมการเกษตร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,720.012,259.00-31.3 %347.53377.56-8.6 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.00407.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 1,720 2,259 0.00 % 348 378 0.00 %