กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,720.012,259.00-31.3 %0.0347.53377.56-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 10.00480.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.00407.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,720 2,259 0.00 % 348 378 0.00 %