กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร581,922.31170,672.0070.7 %5.039,535.392,219.2694.4 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,666.822,259.00-35.5 %0.0347.53377.56-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,482.44480.0067.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3826.39407.0050.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 585,898 173,818 70.33 % 39,883 2,597 93.49 %