กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต49,664.597,505.3284.9 %1,402.590.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง17,127.857,480.0056.3 %2,685.12522.2080.6 %
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น0.00966.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,632.788,374.953.0 %1,606.34456.0071.6 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)5,992.788,726.00-45.6 %3,245.55281.9091.3 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี40,146.4914,156.6764.7 %2,460.380.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์9,700.625,339.3945.0 %2,344.07407.0982.6 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 68,154.2914,580.0078.6 %4,310.37946.5478.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม45,639.770.000.0 %2,546.080.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี5,717.160.000.0 %1,275.500.000.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา4,567.994,514.001.2 %2,857.790.000.0 %
รวม 203,987 70,676 0.00 % 14,191 2,614 0.00 %