กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ110,448.7527,221.5075.4 %5.05,029.50643.4087.2 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี23,270.217,696.0066.9 %5.02,133.4261.7097.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์9,369.925,339.3943.0 %5.02,344.07407.0982.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง16,928.697,480.0055.8 %5.02,685.12522.2080.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค34,256.9824,847.0027.5 %5.01,479.72684.0753.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น6,685.18966.0085.6 %5.02,351.37397.5083.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม44,366.216,940.0084.4 %5.02,543.43631.9175.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี48,165.309,629.0080.0 %5.01,873.26644.2865.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา4,435.114,514.00-1.8 %0.02,857.791,244.8556.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,389.498,374.950.2 %0.51,603.70456.0071.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)58,885.618,168.0086.1 %5.04,044.27281.9093.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี38,623.6914,156.6763.3 %5.02,460.381,035.6157.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต49,314.847,505.3284.8 %5.01,402.59517.0463.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 66,227.6714,580.0078.0 %5.04,310.37946.5478.0 %5.0
รวม 519,368 147,418 71.62 % 37,119 8,474 77.17 %