กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ113,973.7127,221.5076.1 %5.05,029.50643.4087.2 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี24,187.687,696.0068.2 %5.02,133.4261.7097.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์9,700.625,339.3945.0 %5.02,344.07407.0982.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง17,127.857,480.0056.3 %5.02,685.12522.2080.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค35,350.2924,847.0029.7 %5.01,479.72684.0753.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น6,762.31966.0085.7 %5.02,351.37397.5083.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม45,588.906,940.0084.8 %5.02,543.43631.9175.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี49,702.499,629.0080.6 %5.01,873.26644.2865.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา4,567.994,514.001.2 %0.52,857.791,244.8556.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,632.788,374.953.0 %1.01,606.34456.0071.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)59,110.368,168.0086.2 %5.04,044.27281.9093.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี40,146.4914,156.6764.7 %5.02,460.381,035.6157.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต49,664.597,505.3284.9 %5.01,402.59517.0463.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 68,154.2914,580.0078.6 %5.04,310.37946.5478.0 %5.0
รวม 532,670 147,418 72.32 % 37,122 8,474 77.17 %