กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน139,025.5672,000.0048.2 %5.05,983.131,725.0871.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,701.701,950.00-14.6 %0.01,531.75281.9081.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.001,646.000.0 %0.00.00829.140.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,191.363,688.00-209.6 %0.02,263.73528.1776.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,005.301,163.00-15.7 %0.01,726.91253.7185.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี0.001,377.000.0 %0.00.00827.350.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท780.401,216.00-55.8 %0.01,091.18232.8878.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,061.581,017.604.1 %2.02,436.50473.4780.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.001,530.000.0 %0.00.00633.340.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,698.262,003.6025.7 %5.03,153.93596.0681.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,317.861,218.007.6 %3.51,533.97600.8560.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด757.521,192.80-57.5 %0.01,156.17183.4084.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,068.511,580.50-47.9 %0.02,756.95514.5281.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.001,178.000.0 %0.00.00337.890.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.001,121.000.0 %0.00.00338.350.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.001,690.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,376.922,192.00-59.2 %0.03,095.54521.5583.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน974.167.5099.2 %5.02,318.17543.3876.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.001,249.000.0 %0.00.00266.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.002,335.200.0 %0.00.00462.640.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.002,050.500.0 %0.00.00668.800.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา823.532,187.60-165.6 %0.01,757.84346.6080.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,154.912,692.00-133.1 %0.01,979.95360.1181.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,188.362,578.50-117.0 %0.01,475.59358.0375.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก819.391,780.50-117.3 %0.02,243.43553.8575.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,281.062,864.50-123.6 %0.01,711.63417.8175.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,980.300.0 %0.00.00363.700.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่0.001,751.200.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,429.473,384.00-136.7 %0.0552.25238.1156.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.001,429.000.0 %0.00.00177.770.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร963.241,721.00-78.7 %0.01,413.79336.4676.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,443.81978.4032.2 %5.01,478.48287.5080.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.00192.920.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.006.870.0 %0.00.00329.790.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.001,660.000.0 %0.00.00157.580.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.001,772.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ983.80993.00-0.9 %0.02,034.35437.5078.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,677.194,043.00-141.1 %0.0833.77385.5553.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,056.701,526.00-44.4 %0.0473.90356.4924.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.002,348.000.0 %0.00.00420.840.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.001,727.700.0 %0.00.001,067.190.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,724.192,451.00-42.2 %0.01,320.17351.5073.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,063.431,158.60-8.9 %0.0647.95173.6973.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.002,767.000.0 %0.00.00515.760.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.00587.040.0 %0.00.00570.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.001,422.000.0 %0.00.00650.680.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,190.111,455.00-22.3 %0.01,952.32317.8583.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.002,563.160.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,018.152,755.10-170.6 %0.02,340.00522.8577.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,982.8915,325.40-284.8 %0.02,093.59370.7582.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,958.734,131.00-4.4 %0.02,780.82881.4368.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.0013,829.000.0 %0.00.001,236.150.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,211.837,560.00-241.8 %0.02,455.91692.7571.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.006,896.000.0 %0.00.00422.430.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,946.268,818.00-78.3 %0.0737.33531.7327.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,344.889,826.84-193.8 %0.01,217.86101.1991.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.009,337.120.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,546.835,169.00-13.7 %0.01,542.4877.9694.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,267.358,401.53-34.1 %0.03,247.59732.9677.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,750.7814,700.00-117.8 %0.01,978.21170.3091.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,926.0210,784.001.3 %0.5853.42872.20-2.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,898.844,677.004.5 %2.03,156.65998.4368.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,152.8510,570.485.2 %2.52,380.541,120.0053.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,288.187,962.12-50.6 %0.01,298.791,170.279.9 %4.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,466.565,400.60-55.8 %0.01,532.96704.5054.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,670.2512,279.00-41.6 %0.02,476.26743.7570.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,022.725,899.00-17.4 %0.0962.54282.9370.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0011,672.390.0 %0.00.00762.560.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,006.9615,666.10-30.5 %0.02,161.581,104.3548.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,286.3825,668.00-93.2 %0.01,157.82292.4774.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,137.267,968.002.1 %1.01,691.20866.0048.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,294.0030,912.16-89.7 %0.01,559.931,269.0518.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด18,146.9216,660.008.2 %4.01,122.52469.0458.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท18,874.58399,795.00-2,018.2 %0.01,171.21508.7356.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,829.0520,306.20-87.5 %0.01,361.111,125.5917.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.0010,755.900.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 163,165 232,332 0.00 % 70,978 20,712 0.00 %