กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,526.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,063.431,158.60-8.9 %647.95173.6973.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท780.401,216.00-55.8 %1,091.180.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,207.732,692.00-122.9 %1,982.60360.1181.8 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,211.830.000.0 %2,455.910.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00422.430.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.001,660.000.0 %0.00157.580.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00668.800.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน974.160.000.0 %2,318.17543.3876.6 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก0.001,780.500.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,980.300.0 %0.00363.700.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.002,767.000.0 %0.00515.760.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.001,121.000.0 %0.00338.350.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่0.001,950.000.0 %0.00281.900.0 %
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.0013,829.000.0 %0.000.000.0 %
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,267.358,401.53-34.1 %3,247.59638.9980.3 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,898.844,677.004.5 %3,156.650.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,152.8510,570.485.2 %2,380.541,120.0053.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,466.565,400.60-55.8 %1,532.960.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0011,672.390.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,006.9615,666.10-30.5 %2,161.581,104.3548.9 %
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.009,337.120.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด18,146.9216,660.008.2 %1,122.52469.0458.2 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,724.192,451.00-42.2 %1,320.17351.5073.4 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี0.001,377.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,698.262,003.6025.7 %3,153.93596.0681.1 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00522.850.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,317.861,218.007.6 %1,533.97600.8560.8 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,068.511,580.50-47.9 %2,756.95514.5281.3 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 65,800 73,695 0.00 % 22,626 6,472 0.00 %