กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน134,725.8172,000.0046.6 %5.05,983.131,725.0871.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,914.856,598.00-126.4 %0.0930.79424.6954.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,671.091,950.00-16.7 %0.01,531.75281.9081.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,136.202,205.00-94.1 %0.03,003.31714.2476.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,301.212,658.00-104.3 %0.01,812.72584.6767.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,505.621,646.00-9.3 %0.02,023.24829.1459.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,177.773,688.00-213.1 %0.02,263.73528.1776.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี962.521,163.00-20.8 %0.01,726.91253.7185.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา931.951,656.00-77.7 %0.01,589.01633.0960.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี2,028.801,377.0032.1 %5.01,858.67827.3555.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท777.581,216.00-56.4 %0.01,091.18232.8878.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,061.581,017.604.1 %2.02,436.50473.4780.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,038.851,448.00-39.4 %0.01,687.79453.1973.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,212.961,530.00-26.1 %0.02,530.57633.3475.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่10,207.002,003.6080.4 %5.03,267.42596.0681.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,288.901,218.005.5 %2.51,533.97600.8560.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด690.531,192.80-72.7 %0.01,156.17183.4084.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,064.481,580.50-48.5 %0.02,756.95514.5281.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก950.531,178.00-23.9 %0.01,044.88337.8967.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,049.191,121.00-6.8 %0.01,046.61338.3567.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม765.581,690.00-120.7 %0.01,612.37594.0163.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,341.352,192.00-63.4 %0.03,095.54521.5583.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,233.0612,098.00-881.1 %0.02,165.14336.3084.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,232.523,198.00-159.5 %0.02,148.78571.2473.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,360.332,571.00-89.0 %0.0667.99295.6455.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,110.932,894.50-160.5 %0.01,465.13719.3450.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน955.437.5099.2 %5.02,318.17543.3876.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,230.391,668.00-35.6 %0.01,438.77651.8754.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,084.091,249.00-15.2 %0.02,199.92266.0087.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,269.942,335.20-83.9 %0.01,170.39460.8660.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์881.49872.001.1 %0.51,730.00776.1855.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี765.91869.34-13.5 %0.01,505.62825.8745.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,041.922,050.50-96.8 %0.0976.63668.8031.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,115.891,985.00-77.9 %0.01,292.23347.2773.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา813.522,187.60-168.9 %0.01,757.84346.6080.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,154.912,692.00-133.1 %0.01,979.95360.1181.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,171.033,502.00-199.1 %0.01,288.40245.2281.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,179.812,578.50-118.6 %0.01,475.59358.0375.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก813.491,780.50-118.9 %0.02,243.43553.8575.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,226.932,864.50-133.5 %0.01,711.63417.8175.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,409.831,980.30-40.5 %0.02,437.44363.7085.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่974.911,751.20-79.6 %0.01,757.87343.1580.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,419.403,384.00-138.4 %0.0552.25238.1156.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม935.001,429.00-52.8 %0.01,583.04177.7788.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร726.035,680.00-682.3 %0.01,430.81399.0072.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน963.93580.0039.8 %5.02,429.95646.2973.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร938.541,721.00-83.4 %0.01,413.79319.1277.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,411.73978.4030.7 %5.01,478.48287.5080.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด864.771,407.00-62.7 %0.02,077.95192.9290.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง960.696.8799.3 %5.01,260.39329.7973.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,236.602,064.80-67.0 %0.01,304.46551.7057.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,196.592,003.00-67.4 %0.01,706.12545.0068.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,090.442,529.60-132.0 %0.01,717.28423.8075.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,326.261,772.00-33.6 %0.02,426.96698.0471.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,365.452,586.40-89.4 %0.01,492.29357.2976.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย622.751,271.00-104.1 %0.02,301.92536.7776.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ958.58993.00-3.6 %0.02,034.35437.5078.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,716.641,314.2723.4 %5.02,132.68525.3675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา995.763,462.50-247.7 %0.01,892.11427.4577.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,200.643,321.60-50.9 %0.01,115.86351.5068.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,625.324,043.00-148.8 %0.0833.77385.5553.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,012.051,526.00-50.8 %0.0473.90356.4924.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร11,720.452,348.0080.0 %5.0823.62420.8448.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว10,153.891,727.7083.0 %5.01,973.241,067.1945.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,693.942,451.00-44.7 %0.01,320.17351.5073.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,044.771,158.60-10.9 %0.0647.95173.6973.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,010.352,767.00-173.9 %0.01,763.17515.7670.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,011.76587.0442.0 %5.01,600.09570.0064.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี932.621,422.00-52.5 %0.02,458.54650.6873.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,154.981,455.00-26.0 %0.01,952.32317.8583.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,345.492,563.16-90.5 %0.0758.82355.8953.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู654.92344.7147.4 %5.01,350.28440.5667.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,272.801,491.60-17.2 %0.0822.22738.9710.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ955.031,473.60-54.3 %0.01,232.64490.8160.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,018.152,755.10-170.6 %0.02,340.00522.8577.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์360.224,060.50-1,027.2 %0.01,962.341,392.8729.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี781.171,099.00-40.7 %0.01,862.84408.1678.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,629.581,430.0012.2 %5.02,728.411,051.4861.5 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,880.7615,325.40-294.9 %0.02,093.59370.7582.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,913.584,131.00-5.6 %0.02,780.82881.4368.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,651.2813,829.00-29.8 %0.01,519.101,236.1518.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,177.386,243.00-186.7 %0.01,867.5654.0097.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,186.127,560.00-245.8 %0.02,455.91692.7571.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,671.626,896.00-87.8 %0.02,492.36422.4383.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,005.754,333.00-116.0 %0.01,240.84388.1168.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,793.288,818.00-84.0 %0.0737.33531.7327.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,186.479,826.84-208.4 %0.01,215.22643.9847.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,043.899,337.12-54.5 %0.01,089.83830.2623.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,445.795,169.00-16.3 %0.01,542.4877.9694.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,243.528,401.53-34.6 %0.03,247.59732.9677.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,494.7214,700.00-126.3 %0.01,978.21170.3091.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,588.1010,784.00-1.9 %0.0853.42872.20-2.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,772.304,677.002.0 %1.03,156.65998.4368.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,947.0810,570.483.4 %1.52,380.541,120.0053.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,288.187,962.12-50.6 %0.01,298.791,170.279.9 %4.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,389.535,400.60-59.3 %0.01,532.96704.5054.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,571.3512,279.00-43.3 %0.02,476.26743.7570.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,867.385,899.00-21.2 %0.0962.54282.9370.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,102.2311,672.39-44.1 %0.03,348.72762.5677.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,657.6715,666.10-34.4 %0.02,161.581,104.3548.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,875.4625,668.00-99.4 %0.01,157.82292.4774.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,994.507,968.000.3 %0.51,691.20866.0048.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,417.4813,190.00-15.5 %0.02,602.29765.2570.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,790.0630,912.16-95.8 %0.01,559.931,269.0518.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,585.6816,660.005.3 %2.51,122.52469.0458.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท18,290.8339,796.00-117.6 %0.01,171.21508.7356.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,494.1320,306.20-93.5 %0.01,361.111,125.5917.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,140.7110,755.90-842.9 %0.0517.95825.80-59.4 %0.0
รวม 475,605 599,407 -26.03 % 190,585 60,303 68.36 %