กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์128,342.6097,853.0023.8 %5.06,255.152,073.9966.8 %5.0
รวม 128,343 97,853 23.76 % 6,255 2,074 66.84 %