สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 154,632.52137,136.0011.3 %5.06,974.289,486.81-36.0 %0.0
รวม 154,633 137,136 11.31 % 6,974 9,487 -36.03 %