สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 149,850.06137,136.008.5 %4.06,974.289,486.72-36.0 %0.0
รวม 149,850 137,136 8.48 % 6,974 9,487 -36.02 %