สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี568,004.06295,973.0047.9 %5.06,861.721,230.2282.1 %5.0
รวม 568,004 295,973 47.89 % 6,862 1,230 82.07 %