สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี597,899.00295,973.0050.5 %5.06,861.721,230.2282.1 %5.0
รวม 597,899 295,973 50.50 % 6,862 1,230 82.07 %