สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม130,128.06131,384.00-1.0 %0.05,783.02957.7083.4 %5.0
รวม 130,128 131,384 -0.97 % 5,783 958 83.44 %