กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า100,223.54125,000.00-24.7 %0.07,246.3066,158.09-813.0 %0.0
รวม 100,224 125,000 -24.72 % 7,246 66,158 -812.99 %