กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 511,067.56411,097.0019.6 %5.010,429.256,683.1735.9 %5.0
รวม 511,068 411,097 19.56 % 10,429 6,683 35.92 %