กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน98,093.06112,821.00-15.0 %0.05,851.81383.9993.4 %5.0
รวม 98,093 112,821 -15.01 % 5,852 384 93.44 %