กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง218,481.55443,929.00-103.2 %0.015,047.3416,466.20-9.4 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)11,701.7824,598.00-110.2 %0.04,301.245,309.55-23.4 %0.0
รวม 230,183 468,527 -103.55 % 19,349 21,776 -12.54 %